Klub úspěšných žen

Nikdo nemůže napravit naše životy bez našeho přičinění

Je to podpora a vedení pro ženy, kde se můžeme svěřit se svými příběhy, tvořivě pracovat na svých snech, léčit své rány a vytvářet zdraví a radost v našich životech. Dodáváme si sílu, abychom změnily své doposud destruktivní chování na takový způsob chování, který nám přinese zdraví.

Někdy si samy neuvědomujeme, jak hluboce jsou v nás zakořeněny naše vlastní obavy a modely chování, které nám poškozují naše zdraví. Dosavadní způsob myšlení a návyky nás přivedly tam, kde se teď nacházíme. Jestli nejsme spokojené s nynější situaci, tak kromě nás to nikdo nezmění. Návyk je ale železná košile a mnohdy je silnější než vůle. Vědomě na tom můžeme pomalu pracovat a tím si vytváříme jinou budoucnost.

Mým cílem je, aby se ženy naučily řídit svým vnitřním vedením a začaly denně pracovat na svém zdraví, navrátily se k podstatě ženskosti, ke své pravé identitě a potřebám. Aby začaly poslouchat své tělo, které k nim promlouvá přes nemoc, či bolístky a aby ve vlastních životních zážitcích dokázaly objevit opakující se vzorce a vzájemné souvislosti, které se můžou táhnout už celé generace. Naslouchaní vlastnímu tělu a důvěřování vlastní moudrosti je nejlepší cesta k tělesné a duševní pohodě.

Ženy pak začnou věci vnímat novýma očima a nově uchopí svůj život a to zapůsobí hojivě. Probouzíme onen dřímající, tichý a moudrý hlas intuice, hlas našeho těla, který jsme byly prostřednictvím nemoci, dezinformaci a dysfunkce naši kultury donuceny ignorovat. Dodáváme si odvahu naslouchat tomuto hlasu a jednat podle něj.

Tím dáváme vzniknout nové vizi ženského zdraví a pohody, jakož i identity. Klub úspěšných žen je zde pro každou ženu, která chce mít svůj život ve vlastních rukou, chce se na něm sama podílet a měnit situaci k lepšímu. S podporou jiných žen, které mají za sebou první krůčky a vede se jim v životě lépe. Společně se potom radujeme z každého i malého vítězství a úspěchu.

Scházíme se každý poslední čtvrtek v měsíci od 18,30 do 20,30 hod. v soukromé poradně.